Materiały z konferencji - DOM OPTYMALNY ENERGETYCZNIE

 

PREZENTACJA Z WYKŁADU:

- inż. Marcin Pikarski INSTALPOL  - "Racjonalny wybór instalacji i koszty eksploatacji budynków jednorodzinnych - pomiędzy komfortem a oszczędnością. -->> 

prezentacja-001474885572


dr Marcin Fice, Politechnika Śląska - Jak rozsądnie  inwestować w mikroinstalacje prosumenckie i z nich efektywnie korzystać?
 
slajd11474887685
 
 

Konferencja odbyła się 23 września w Sali Konferencyjnej w Hali pod Dębowcem.

Uczestnicy poznali w skrócie najnowsze produkty i rozwiązania w zakresie szybkich i efektywnych oszczędności w technice budowania domu, a także optymalne technologie dla komfortu cieplnego pomieszczeń, przedstawione przez ekspertów i praktyków.

PROGRAM KONFERENCJI obejmował:

Panel I : Jak zbudować DOM OPTYMALNY ENERGETYCZNIE - techniki budowlane

12.00                 
Otwarcie konferencji i powitanie gości.

wiceprezes Barbara Kropka, BPiW Astra, organizator konferencji

12.00-12.30                      
Zdrowy, komfortowy dom pasywny
i zeroenergetyczny – pewna przyszłość,  oszczędność, wygoda.

Tomasz Pyszczek, Pracownia Projektowa Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach

12.30-12.50                                 
Zastosowane technologie i  praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego.

dr Stanisław Grygierczyk
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice

12.50-13.10             Termomodernizacja budynków o niskiej efektywności energetycznej do standardów energooszczędnych i pasywnych.

Maciej Surówka, Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

13.10-13.20 Inwestuj z energią, czyli źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i OZE na Śląsku. Patryk Swoboda, Planergia
13.20-13.45 Prezentacje ofert wystawców.  
13.45-14.00 Przerwa kawowa.  
     

Panel II – Efektywne systemy dla zabezpieczenia komfortu cieplnego pomieszczeń  w DOMU OPTYMALNYM ENERGETYCZNIE

14.00-14.20

Technologie ogrzewania i wentylacji
w zrealizowanych budynkach optymalnych energetycznie.

Krzysztof Ćwiek, firma PRO-VENT

14.20-14.40      

Jak rozsądnie  inwestować w mikroinstalacje
prosumenckie i z nich efektywnie korzystać?

dr Marcin Fice, Politechnika Śląska

14.40-15.00

Racjonalny wybór instalacji i koszty eksploatacji
budynków jednorodzinnych - pomiędzy komfortem
a oszczędnością.

inż. Marcin Piekarski, firma INSTALPOL

15.00-15.30             Wpływ zbilansowanej wentylacji na efektywność energetyczną.

dr Marek Pyrmon, firma Thesla Green

15.30-16.00 Prezentacje ofert wystawców.  
     

 

   ZAREJESTRUJ  SIĘ  NA KONFERENCJE